• LOADING...
  • Terazzo
  • Floor inlays
  • Terazzo, detail
  • floor inlays
  • floor inlays
  • 1 / 6
  Terazzo, floor inlays in The Good Samaritans’ Hospital in Brno, 2005
  Spaces

  Exhibice:Terazzo, floor inlays in The Good Samaritans’ Hospital in Brno, 2005

   

  Architects: Gustav Křivinka and Aleš Burian

  The aim when working on the terazzo design for the entrance hall of a new hospital block was to achieve a visually powerful result sufficient for keeping the complex groundfloor plan of the hall compact. I also had to bear in mind that, when

  in operation, the hall will accommodate an information system, benches, tables and notices. Three wide lines, two black and

  one white, winding through the space introduce an organic element and counterbalance the building’s architecture. On the building’s storeys I regularly alternated yellow and orange marmoleum of the corridor flooring. Communication nodes carry simple, centrally located motifs based on drawings of linear ornaments with filled-in areas between them. They were installed using the inlay method.

   

  Architekti: Gustav Křivinka a Aleš Burian

   Mým záměrem při navrhovaní teraca pro vstupní halu nového pavilonu, bylo nalézt dostatečně vizuálně silné řešení, aby složitý půdorys haly zůstal kompaktní. Navíc jsem si uvědomoval, že při provozu zde bude instalován informační systém, budou zde lavičky, stolky a reklamy. Tři široké linie, dvě černé a červená, se vinou prostorem a vnášejí do něj organický prvek a vytváří rovnováhu s architekturou objektu.

  V jednotlivých podlažích pravidelně střídám žluté a oranžové marmoleum na podlahách chodeb. Stěny jsou světle žluté místy se uplatňuje pohledový beton. V místech komunikačních uzlů, odkud se nastupuje do výtahů, na schodiště, do čekáren a do sálů, jsem navrhnul jednoduché plošné centrálně umístěné motivy, které vychází z kreseb linieárních ornametů a vyplněných ploch mezi nimi. Realizace probíhala metodou intarzie.