Reviews

Books Reviews

Ondřej Chrobák „Graffiti“ Galerie Magna, 2020

Ondřej Chrobák „Petr Kvíčala, Lukáš Karbus“, České velvyslanectví v Budapešti, 2019

Ondřej Chrobák „Červená a modrá“ GAVU Cheb, 2017

Ondřej Chrobák – “Petr Kvíčala ZIG ZAG, 2014; Petr Kvíčala ZIG ZAG, 2014”, Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 476 – 477, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Jiří Valoch – “Revealing Progress in Petr Kvíčala’s Conceptual Painting, 2012; Objevný posun v konceptuální malbě Petra Kvíčaly, 2012”, Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 421 – 424, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Tomáš Pospiszyl – “For the Mural Viewers, 2011; Pro diváky nástěnné malby, 2011”, 1. Petr Kvíčala… Sight Specific, Arbor Vitae, Praha, 2011; ISBN 978-80-87164-68-6;  2. Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 401 – 402, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Tomáš Pospiszyl – “For the Painting Viewers, 2011; Pro diváky obrazů, 2011”, 1. Petr Kvíčala… Sight Specific, Arbor Vitae, Praha, 2011; ISBN 978-80-87164-68-6;  2. Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 399 – 400, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Jiří Ptáček – “The Movement of the Snake Means to Go Ahead through Back, 2009; Pohyb hada znamená jít vpřed přes zpět”, Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 373 – 375, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Pavel Netopil – “Kvíčala’s Surface Strategies, 2008; Kvíčalovy strategie povrchu, 2008”, 1. Prostor 4, str. 26 – 29, Zlín, 2008; 2. Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 325 – 239, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Kaliopi Chamonikola – “Eyes Seduction, 2007; Svádění očí, 2007”, Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; březen 2006 až 10.8. 2014, str. 265 – 266, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8

Joseph Lluís Mateo – “Petr Kvíčala in Chemnitz, 2006; Petr Kvíčala v Chemnitz, 2006”, Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 213, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Ivan Koleček – “A Stroll Through Architectural Space, 2006; Kroky architektonickým prostorem, 2006”, Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, červenec 1984 až 28. 2. 2006, str. 218, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Tomáš Pospiszyl – “Not Just For Your Eyes Only, 2006; Nejen pro oči, 2006”, Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 240 – 242, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Tomáš Pospiszyl – “Petr Kvíčala’s Invisible Ornament, 2002; Neviditelný ornament Petra Kvíčaly, 2002”, 1. Linie, barva, rytmus, NG Praha, 2002; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 179 – 181, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Simona Mehnert – “Enter the Painting, 2003; Vstoupit do malby, 2003” – 1. Petr Kvíčala, Get Inside, Galerie Behémót, Praha, 2003; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 195, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Simona Mehnert: “Linie jako dynamická barevná intervence”, Linie, barva, rytmus, NG Praha, 2002

Tomáš Pospiszyl – “Can’t See the Paintings for the Wall, 2000; Přes zeď nevidět malbu, 2000”, 1. Ateliér 24, str. 8, Praha 1999, 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 156 – 157, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Fiala – “The Rehabilitation of Ornament, 2000; Rehabilitace ornamentu, 2000”, 1. Vesmír 79, září 2000, str. 538 – 540; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 160, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – “Untitled, 1999; Bez názvu, 1999”, 1. Petr Kvíčala 1996 – 1999, Divus, Praha, 1999, 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 147 – 150, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Kaliopi Chamonikola: “God Dooes Not Play Dice, 1997; Bůh nehraje v kostky, 1997”- Petr Kvíčala – Obrazy, kresby, Galerie Caesar, Olomouc, 1997; Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 118, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Miloš Vojtěchovský – “Meandres, Pictures and the Forest, 1997; Meandry, obrazy, les, 1997” – 1. Petr Kvíčala, 60 days of Red, Blue and Yellow; 60 dní červené, modré a žluté, galerie Nová síň, Praha, 1997, 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 109 – 110, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Pavel Liška – “Reduction, Randomness and Immortality, 1997; Redukce, nahodilost a nesmrtelnost, 1997”, 1. Umělec 4, str. 25, Praha, 1997; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 100, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – “Painting, Mural, Carpet, 1996; Obraz, nástěnná malba, koberec, 1996”, 1. Ateliér 3, str. 5, Praha, 1996, 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 84 – 86, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – Petr Kvíčala, 1985 -1994, ČMVU, galerie Klatovy-Klenová, 1995

Petr Rezek – “The World as an Ornament or Some Delectation, 1994; Svět jako ozdoba aneb trocha licitace, 1994”, 1. Petr Kvíčala – Okraje, Galerie Behémót, Praha, 1994; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 75 – 76, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – Petr Kvíčala, TT klub, Brno, 1993

Martina Pachmanová – “Letter, 1993; Dopis, 1993”, Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 59, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Alena Potůčková – “Untitled, 1993; Bez názvu, 1993” 1. Petr Kvíčala 1985 – 1995, ČMVU, Galerie Klatovy-Klenová, 1995; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 55, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – “Ornament, No Longer a Crime, 1992; Ornament (již) není zločin, 1992”, 1. Profil 4, str. 3 – 4, 1992, 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 45 – 47, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Petr Nedoma – “From Cabbages to Undulations, 1990; Od zelí k vlnovkám, 1990”, 1. Petr Kvíčala – Bez názvu, Malá galerie ČSS, 1990; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 35 – 36, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Petr Nedoma – “Untitled, 1990; Bez názvu, 1990”, 1. Petr Kvíčala – Bez názvu, Galerie Sýpka, Osová Bitýška, 1990; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 29, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – Petr Kvíčala – kresby, Galerie V předsálí, Blansko, 1990

Jiří Valoch – “Untitled, 1989; Bez názvu, 1989”, 1. Petr Kvíčala – Obrazy, kresby, Galerie Na bidýlku, Brno, 1989; 2. Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006, Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006, str. 23 – 24, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1 – 244 str

Jiří Valoch – Petr Kvíčala, Pavel Rudolf , výstavní síň krnovského muzea, Krnov, 1989

Pavel Mazourek – Petr Kvíčala, obrazy, Galerie Pod podloubím, Olomouc 1986

Petr Veselý – Petr Kvíčala, obrazy, kresby, Galerie Mladých, Brno, 1985

Vladimír Kokolia – Petr Kvíčala, obrazy, kresby, Galerie Mladých, Brno, 1985

Exhibitions Reviews

Kamil Nábělek, “Petr Kvíčala, Zig Zag”, Art&Antique č.9, str. 78-79, Praha, 2014
Silvie Šeborová, Zig Zag Kvíčala, Artalk, 2014
Jiří Valoch – “Objevný posun v konceptuální malbě Petra Kvíčaly”, Ateliér, Praha, 2014
Petr Kvíčala, Intervence v architektuře, AD Forum č. 10-12/2010, Bratislava, 2010
Jiří Ptáček – “Pohyb hada znamená jít vpřed přes zpět”, Ateliér č. 24, str. 4, 2009, Praha
Phaidon Editors – “The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture”, str. 430, London, 2009
Pavel Netopil – “Kvíčalovy strategie povrchu”, Prostor 4, str. 26 – 29, Zlín, 2008
Jiří Valoch – “Petr Kvíčala: VLNY / WAVES”, Ateliér č. 18, str. 08, Praha, 2008
Karolína Jirkalová, Jan Skřivánek – “Plýtvání časem, životem, energií”, Art&Antique, červen 2008, str. 30 – 37, Praha, 2008
Roman Gajdoš – “5 hodin, 30 minut”, Ateliér 7, str. 8. Praha, 2008
Kaliopi Chamonikola – “Petr Kvíčala: Malby – Svádění očí”, Art & Antique, duben 2007, str. 75, Praha 2007
Lucie Ernstová, “Umění pro architekturu”, Ateliér č. 20, str. 5, Praha
Jana Tichá – Recenze monografie – Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28.2.2006, ERA 21, 6, Praha 2006
Robert Janás – ” Současná malba mezi konceptem a klasikou”, Art&Antigues, říjen 2006, Praha, 2006
Sandra Hofmeister – “Rote Melone”, Baumeister B10, str. 44 – 47, München, 2006
Lenka Lindaurová – “Recenze monografie”, Art&Antiques, září 2006, str. 122 – 123, Praha, 2006
Leona Cahlíková – “Vlnění v architektuře P.K.”, Interiér 3, str. 44 – 45, Ostrava, 2006
Petr Valenta, Rekonstrukce divadla Reduta v Brně, Reduta – divadlo na horním náměstí,str 177-181, Brno, 2005,  ISBN 80-90-33-39-5-8
Jiří Valoch, Petr Kvíčala, České ateliéry, Art CZ, Praha 2005, str. 333 ISBN 80-329-5528-4
Jiří Valoch, Proměny jazyka ornamentu, Ateliér č. 23, str. 4, Praha 2005
Zdeněk Freisleben, Nekonečné linie ornamentu, Keramika a sklo, 6, str. 23 – 25, Praha, 2005
Jan Kratochvíl, Smyslné spojení moderny s barokem, Arch 12/2005, str .44-49, Bratislava 2005
Josep Lluís Mateo: “Deutsche Bundesbank Chemnitz, Německo”, Architekt 3, str. 2 – 7, Praha, 2005
Radek Váňa : “Petr Kvíčala pro DBB v Chemnitzu”, Art & Antiques, březen 2005, str. 123, Praha, 2005
Johanes Wendland : “Eine Basilika für die Bank”, Frankfurter Rundschau, 27.11.2004, Germany
Ákos Moravánszky: “Hardcore Kammermusik”, Werk, Bauen + Wohnen, 11, St. Gallen, Switzerland, 2004
Gustav Křivinka – “Pasáž U závoje”, Architekt 3, str.30 – 33, Praha, 2004
Gustav Křivinka, Petr Kvíčala – “Dům U závoje v Praze”, ERA21 1, str. 36 – 40, Praha, 2004
Zdeněk Lukeš – “Pasáž U Závoje opět žije”, Ateliér 22, str. 5, Praha, 2004
Tereza Bruthansová – “In vino veritas”, Dolce vita 03/04, str.120 – 123, Praha, 2004
Jiří Machalický – “Otevřená cesta”, Ateliér 5, str.5, Praha 2003
Jana Tichá – “Prostor, tady a teď”, Ateliér 16 – 17, str. 1, Praha 2002
Simona Mehnert – “Rozhovor s Petrem Kvíčalou”, Ateliér 16 – 17, str. 1, Praha 2002
Jiří Valoch – “Jistota: Petr Kvíčala”, Ateliér 8, str. 5, Praha, 2002
Jiří Valoch – “Zkoumání možnosti ornamentu pokračují”, Ateliér 5, str. 4, Praha, 2001
Jiří Fiala – “Rehabilitace ornamentu”, Vesmír 79, září 2000, str. 538 – 540
Jana Tichá – “Čas a prostor obrazu”, 2O. Zlatý řez, 2000, str. 52 – 54, Praha
Jiří Valoch – “Prostorová malba Petra Kvíčaly”, Ateliér 7,str. 5, Praha, 2000
Tomáš Pospiszyl – “Pro zeď nevidět obraz”, Ateliér 8,str. 8, Praha, 2000,
Alena Krkošková – “Petr Kvíčala – princip vlnovky”, 55 bulletin Moravské galerie v Brně, str. 136 – 139, Brno, 1999
Jiří Valoch – “Řád obrazu a řád světa”, Ateliér, Praha, 1998
Karel Oujezdský – “Slavnosti a plýtvání Petra Kvíčaly – rozhovor”, Ateliér 11, str. 7, Praha, 1997
Pavel Liška – “Redukce, nahodilost a nesmrtelnost”, Umělec 4, str. 25, Praha, 1997
Jiří Valoch – “Obraz, nástěnná malba, koberec”, Ateliér 3, str. 5, Praha, 1996
Martina Pachmanová – “Obraz a socha bez hranic”, Prostor , str. 1 a 3, Zlín, duben 1995
Jiří Zemánek – “Jan Ambrůz a Petr Kvíčala dvakrát v Praze”, Ateliér 9, Praha, 1995
Jana Šálková – “Ambrůz a Kvíčala”, Ateliér 6, str. 6, Praha, 1995
Martina Pachmanová – “Svátek ornamentu”, Ateliér 6, str. 6, Praha, 1995
Martina Pachmanová – “Okraje”, Ateliér 12, Praha, 1994
Jiří David – “Kdo je kdo /člověk z půdy/”, Ateliér, Praha, 1992
Radek Horáček – “Tapety, ubrusy a vlnovky”, Ateliér 3, str. 5, Praha, 1992
Radek Horáček – “Čas vlnovek a spirál”, Výtvarné umění 3, str. 40 – 46, Praha,1992
Jiří Valoch – “Ornament (již) není zločin”, Profil 4, str. 3 – 4, 1992
Radek Horáček – “Retrospektiva k třicetinám”, Ateliér 21, 1990
Pavel Mazourek – “Prima natura”, Opus musicum, str. 2, Brno, 1987

Copyrighted texts 

Petr Kvíčala – “Petr Kvíčala, March 2006 to August 10th, 2014; Petr Kvíčala, březen 2006 až 10.8. 2014″, running, Didot, Brno, 2014, ISBN 978-80-905368-3-8, monografie 2, 245 – 488 str.

Petr Kvíčala – Instalace, Proglas 3/2008, str. 2, 11, 17, 20, 22, 27, 29, 32, 36, 41, 46, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2008

Petr Kvíčala – “Petr Kvíčala, from July 1984 to 28. 2. 2006; Petr Kvíčala, červenec 1984 až 28. 2. 2006”, running, Arbor Vitae, Praha, 2006; ISBN 80-86300-74-9, monografie 1,  244 str.

Petr Kvíčala, Výtvarné dílo jako součást architektury, Reduta. Divadlo na Horním náměstí, Brno 2005, str. 181-182, ISBN 80-90-33-39-5-8

Petr Kvíčala, Můj čas člení události, České ateliéry, Art CZ, Praha 2005, str. 333, ISBN 80-329-5528-4

Petr Kvíčala – “Deutsche Bundesbank Chemnitz – O malbě”, Architekt 3/2005, str. 6

Petr Kvíčala, Jana Tichá – “Čas a prostor obrazu”, 20. Zlatý řez, 2000, s. 52 – 54, Praha

Petr Kvíčala – “O velbloudech a reprodukci”, Výtvarná výchova 3/1997, s.21, Praha

Petr Kvíčala – “Kresba”, Ateliér 8/1991, s.14, Praha