• LOADING...
  • Church facade
  • Detail
  • 1 / 8
  Facade of Church of Blessed Maria Restituta, Brno, 2019
  Spaces

  Facade of Church of Blessed Maria Restituta, Brno, 2019

  Petr KvíčalaPetr KvíčalaPetr Kvíčala

  https://www.youtube.com/watch?v=Pl92GiAUldo&t=1s&ab_channel=OpenHouseBrno

  Kostel je hlavní stavbou celé výstavby a má válcovitý tvar s jednou apsidou.
  Tento válec má svoji horní hranu celoprosklenou barevnými skly  vysokými cca 4m. Fasádní válec má průměr 26 m a výšku 16 m. Spolu s povrchem apsidy je celková pojednávaná plocha fasády cca 1000 m2. Na fasádu je použitá břízolitová omítka velmi světle šedé barvy, která koresponduje s barevností fasády pohledového betonu, z které je vystavena sousedící věž se zvony a s výhledem na město.

  Protože by válcovitá stavba s obyčejnou fasádou mohla evokovat stavby zemědělských sil na obilí, byl jsem již před dvěma lety vyzván k vypracování návrhu výtvarného řešení fasády.  Letos jsem se dopracoval k finálnímu řešení, které kombinuje abstraktní křížení vlnovek třemi směry a figurativní náměty.

  Křížení vln se odehrává ve třech směrech, jenž svírají přibližně 60°, což vychází z pravidelného dělení kruhu na šest dílů. Kruh a jeho pravidelné dělení je pradávným symbolem odkazujícím k duchovním hodnotám ve všech kulturách. Dělení je navíc symbolem vitality a nekonečného trvání a bujení života.

  Figurativní motivy jsou dvojího typu a některé mají ambivaletní charakter, střídají se zde jednoduché kresby křesťanské symboliky s motivy profánními. Inspirací pro tyto motivy vychází z životního příběhu Marie Restituty, měla ráda pivo a guláš,ale také z kázání ze seriálu Mladý papež od Paola Sorrentina „…mnozí se mě ptají, kde nalezneme Boha. A já vám jej ukážu. Bůh je ve všem, co máte rádi, a co vám způsobuje radost…“ (volně citováno). Myslel jsem na rodiče s dětmi, kteří obchází kostel a hledají, co vše je na něm nakresleno. Takže zde jsou kromě jiného i ďáblíci, pivo, koloběžka, dlaň ruky a dalších asi třicet symbolů. Mou ambicí je, aby fasáda kostela byla vstřícná a laskavá.

  Linie na fasádě jsou vyškrabávány špachtlí do vlhké omítky a uhlazovány hladítkem. Šířky linek jsou cca 4 cm a jejich hloubka cca 2 cm. Délka všech linek je kolem 1 km. Na závěr celé práce jsem do vyhloubené linky nanesl perleťovou barvu.

  Petr KvíčalaPetr Kvíčala