• LOADING...
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • Curator Ondřej Chrobák
  • 1 / 9
  2018, Ornament of landscape, Josef Jambor Gallery,Tišnov
  Exhibitions

  Exhibition:2018, Ornament of landscape, Josef Jambor Gallery,Tišnov

  „Petr Kvíčala patří ke generační vlně, která na přelomu osmdesátých a devadesátých let razantně rozšířila a proměnila významový i formální půdorys českého umění. Dobová teorie novou situaci popisovala jako postmoderní obrat. Pozice Petra Kvíčaly však byla a stále zůstává k aktuálním tendencím sice synchronní, ale paralelní zároveň. Průniky jsou generovány především kontinuálním, pro někoho možná umanutým, rozvíjením a řešením osobního tématu. To se v čase sice posouvá, ale určité elementy a principy jako opakování, geometrie (v „měkké“ od ruky konstruované variantě) nebo procesuální přístup k malbě se vytrvale vracejí. Jako vedlejší, ale nepřehlédnutelný efekt vyvstala okamžitá rozpoznatelnost jeho prací. Nikoli pouze vizuální, ale rovněž konceptuální. Kvíčala systematicky vrací do hry pojmy, které byly v kontextu moderního umění tradičně chápány spíše či zcela negativně: ornament, dekor, banálnost nebo vyprázdněnost. Kvíčalovy obrazy je možné v tomto smyslu prohlásit za záznam intelektuálního dobrodružství, pohybu na území, kde sebemenší chyba nebo přešlap mají doslova katastrofální důsledky.“

  Kurátor výstavy Ondřej Chrobák